februari 1, 2015

EX-klassade städmaskiner hos OC

KRANHEN-AIRFLEX-30OrangeClean din leverantör av EX-klassade städmaskiner.

Kontakta oss för offert på info@orangeclean.se eller ring oss på 08-628 23 10

ATEX- och EX-klassning

ATEX- och EX-klassning – I många industriella processer finns det en explosionsrisk på grund av användningen av damm/pulver, gaser och brandfarliga vätskor eller på grund av uppkomsten av sådana ämnen under en process. Dagens lagstiftning ställer krav på skydd mot explosion och antändning, dessutom skall åtgärder vara dokumenterade. För att kunna göra detta, krävs ett gediget säkerhetskunnande om tändkällor och riskkällor enligt ATEX-direktiven.

 

Maskinfolder Ex-klassade 2013 (pdf)

Framsida ex-klassade

Framsida ex-klassade