april 11, 2018

Utrusta din maskin med TASKI IntelliDose

Kostnadseffektiv kemdosering till TASKI

TASKI IntelliDose är ett kemdoseringssystem för TASKI kombimaskiner som hjälper dig att uppnå bra och
jämna rengöringsresultat, få kontroll på kostnaderna och förenkla hanteringen för föraren.
Alltid rätt produkt och dosering för varje golvmaterial. Detta säkerställer bästa rengöringsresultat och förhindrar golvskador pga felaktig produkt.
Kontroll på kostnaderna 100% blandningssäkerhet utan över- eller underdosering. Förbrukning och kostnader är förutsägbara. Det är även möjligt att låsa doseringen på en bestämd nivå. Enkelhet och säker hantering vid byte av kempåse. De slutna kempåsarna säkerställer att man inte kommer i kontakt med rengöringsmedlet samtidigt som man slipper hantera tunga kemdunkar.

Produktblad IntelliDose.

Passar till TASKI swingo kombimaskiner med hjuldrivning.
IntelliDose-systemet måste fabriksmonteras eller monteras av KMG-tekniker. Eftermontering kan bara göras på maskiner som är märkta
“Ready for IntelliDose” (dekal på maskinen).