Sprängklassat, ATEX/EX & Renrum

– Renrums- & ATEX/EX städmaskiner

Även de mest explosionsfarliga miljöer kräver städning. Det måste dock ske med utrustning som är godkänd enligt det s.k. ATEX-direktivet.

ATEX-direktivet gäller för utrustningar och komponenter som skall användas i explosiv miljö. Direktivet har tillkommit för att skydda människor som arbetar i explosionsfarliga områden och är obligatoriskt sen den 1:a juli 2003.

Som Sverigeagent för Krahnen tillhandahåller vi DEKRA-certifierade renrums- och industridammsugare. De hanterar allt från lättantändligt damm till frätande brandfarliga syror och är väl anpassade för läkemedelsindustrin. Maskinerna är helcertifierade av DEKRA (samtliga ingående komponenter) och är godkända för användning i utrymmen som kräver ISO klass 4.

Vi specialanpassar maskinerna efter just era olika miljöer och behov!

Kontakta vår representant Sara Nylund på 070-265 61 31 eller E-posta till sara.nylund@orangeclean.se för att få mer information för just ert behov av städmaskiner.

ex-renrummaskiner
 

Kombimaskiner


Läs Mer >>

Renrum


Läs Mer >>

Skurmaskiner


Läs Mer >>

EX- dammsugare


Läs Mer >>

Industridammsugare för syra


Läs Mer >>

Övriga


Läs Mer >>