EX- dammsugare

KAV **H EX

Krahnen ATEX industridammsugare För lättantändligt och farligt damm EX-zoner 1/2/21/22 (finns även i icke EX version) ATEX säkrad och helcertifierad av DEKRA (samtliga ingående komponenter) Liten, kompakt och flexibel Enkelt att påse och  byta filter utan verktyg Mycket låg luftkonsumtion med högeffektivitet Enkel att rengöra


Läs Mer >>

KAV ** W/D EX

Krahnen ATEX industridammsugare Luftdriven dammsugare att suga upp torrt damm, skräp eller icke brandfarliga vätskor EX-zon 1/2/21/22 (finns även i icke EX version) ATEXsäkrad och helcertifierad av DEKRA (samtliga ingående komponenter) Mycket låg luftkonsumtion med hög effektivitet Enkelt att byta påse och filter utan verktyg


Läs Mer >>