Hill Evo 304 DET

Liten och smidig ångtvätt med 2-tanksystem

Evo 304 Detergent är en ångtvätt med 8 bars tryck och behållare för rengöringsmedel.          HillEvo DET

Ånga utan avbrott

Maskinens 2-tanksystem betyder att vatten fylls på i vattentanken varifrån det sedan pumpas över till tryckkärlet. När och hur mycket vatten som behövs i tryckkärlet styrs av den patenterade vattennivågivaren TrueTemp™. Tack vare det här 2-tanksystemet har alltid tryckkärlet en optimal vattennivå varvid torrkokning kan undvikas samt att oavbruten drift istället för ständiga avbrott för avsvalning-vattenpåfyllning-uppvärmning uppnås.

Teknisk information

  • Volym ånggenerator 1,5 lit
  • Total effekt 2,45 kW
  • Ånggenerator effekt 2,4 kW
  • Behållare vatten 3 lit
  • Behållare kem 1 lit
  • Arbetstryck 8 bar
  • Vikt 16 kg
  • Ladda ner prodblad