EGF**EX A AK GD
EGF**EX A AK GD

Industridammsugare för brandfarliga och farliga syror samt frätande vätskor

Läs mer
KAV ** W/D EX
KAV ** W/D EX

Luftdriven dammsugare för att suga upp torrt damm, skräp eller icke brandfarliga vätskor

Läs mer
KAV **H EX
KAV **H EX

Krahnen ATEX industridammsugare för lättantändligt och farligt damm.

Läs mer
CR 230 X Renrumsdammsugare
CR 230 X Renrumsdammsugare

För farliga vätskor och damm

Läs mer
Airflex 3e Tryckluftsdriven
Airflex 3e Tryckluftsdriven

Tryckluftsdriven skurmaskin för skurning och rengöring av industrigolv i Ex-klassade zoner 1, 2, 21, 22 (T4)

Läs mer
Airflex 30 Tryckluftsdriven
Airflex 30 Tryckluftsdriven

För användning i kemisk-, petrokemisk – och läkemedels-industri samt där explosionsrisker föreligger.

Läs mer