Sprängklassat

Även de mest explosionsfarliga miljöer kräver städning. Det måste dock ske med utrustning som är godkänd enligt det s.k. ATEX-direktivet.

ATEX-direktivet gäller för utrustningar och komponenter som skall användas i explosiv miljö. Direktivet har tillkommit för att skydda människor som arbetar i explosionsfarliga områden och är obligatoriskt sen den 1:a juli 2003.

Som Sverigeagent för Krahnen  tillhandahåller vi DEKRA-certifierade renrums- och industridammsugare. De hanterar allt från lättantändligt damm till frätande brandfarliga syror och är väl anpassade för läkemedelsindustrin. Maskinerna är helcertifierade av DEKRA (samtliga ingående komponenter)  och är godkända för användning i utrymmen som kräver ISO klass 4.

Vi specialanpassar maskinerna efter just era olika miljöer och behov!

Kontakta oss på 08-628 23 10 eller E-posta till info@orangeclean.se för att få mer information för just ert behov av städmaskiner.

EX- dammsugare
EX- dammsugare

Visa Maskiner

Industridammsugare för syra
Industridammsugare för syra

Visa Maskiner

Skurmaskiner
Skurmaskiner

Visa Maskiner