KAV ** W/D EX
KAV ** W/D EX

Luftdriven dammsugare för att suga upp torrt damm, skräp eller icke brandfarliga vätskor

Läs mer
KAV **H EX
KAV **H EX

Krahnen ATEX industridammsugare för lättantändligt och farligt damm.

Läs mer